Vyhněte se zbytečným poplatkům a reklamacím

Hlavní stránka » Aktuality » Vyhněte se zbytečným poplatkům a reklamacím

Proč vznikají rozdíly mezi údaji na bytových vodoměrech a ve vyúčtování? Kolik stovek litrů vody může při závadě splachovače zbytečně odtéct do kanálu?

Roční vyúčtování bývá často jediným okamžikem v roce, kdy si majitel bytu kvůli nemalým částkám uvědomí poruchy v bytě. Dokonce i zdánlivě malý únik vody kvůli kapajícímu kohoutku nebo protékající nádržce toalety může mít za následek vysoké náklady. Majitel nemovitosti nebo nájemník pak situaci často řeší reklamací, která končí na stole správce objektu. Se službou Detekce úniků vody od společnosti ista lze nechtěným nákladům snadno předejít. Kontrole spotřebované vody by měli vlastníci i správci věnovat pozornost po celý rok, zvláště v období, kdy je byt delší období neobydlený, popř. není pronajatý. Voda může unikat z baterie či toalety, v nejhorším případě může dojít i k poruchám na vodovodních rozvodech. Náklady na bydlení také ovlivňuje možné protlačování studené vody do rozvodu teplé vody přes nekvalitní vodovodní baterie.

Zaplatíme za vodu, kterou jsme skutečně spotřebovali?
„Bytové vodoměry měří spotřebu vody pro uživatelskou jednotku. Naměřené údaje však nemusejí odpovídat údajům uvedeným ve vyúčtování. Důvodů, proč vznikají tyto rozdíly, je několik,“ říká Jana Machková, ředitelka a jednatelka společnosti ista Česká republika, která se specializuje na měření a rozpočítávání nákladů na dodávku tepla a vody, a vypočítává: „Může jít například o neviditelný nebo nechtěný únik vody, rozdíl spotřeby vody při odhadech způsobený neměřenými odběry, problém s kvalitou vodoměrů a vody, malý odběr vody pod minimálním průtokem, jehož hodnotu stávající bytové vodoměry nejsou schopny zaznamenávat, nesprávnou instalaci vodoměrů nebo o protlačování studené vody do teplovodního potrubí přes nekvalitní baterie.“

Za den může zbytečně odtéct do kanálu až 600 l vody
Závada na splachovači toalety je často příčinou zbytečně vysoké spotřeby vody. Pokud se průtok vody nezastaví správně ihned po spláchnutí, protéká dál přibližně 25 l vody za hodinu, což jsou při dnešních cenách vody asi 2 Kč. Za jeden den je to už téměř 50 Kč.
Pokud by byla toaleta rozbitá celý rok, např. v delší dobu neobývaném bytě, proteklo by zhruba 220 m³ vody! Jestliže jeden krychlový metr vody dnes stojí zhruba 83 Kč (včetně DPH), roční ztráta může činit 18 000 Kč, které doslova zbytečně odtečou do kanálu.
„Naštěstí většina vodoměrů, které máme u svých zákazníků již dnes nainstalované, je připravena pro rádiový přenos dat a je dostatečně citlivá, aby protékající toaletu dokázala zachytit,“ uvádí Jana Machková a dodává: „Stačí si jen tuto službu u nás aktivovat. V případě bytového domu to může udělat správce objektu.“ Samozřejmě je také možné dát si při nejbližší výměně nainstalovat vodoměr ještě citlivější, jako je např. modilys m, který dokáže odhalit i kapající kohoutek.
Právě kapající kohoutek totiž může způsobit výrazný růst nákladů za vodu. Pokud by jeden kohoutek v bytě silně kapal celý rok, je to bezmála 9 000 Kč. A takových kapajících kohoutků může být v domě či bytě samozřejmě víc.
Aktivujte si novou službu Detekce úniků vody od společnosti ista a můžete nechtěným výdajům za vodu předejít. Ročně to bude stát zanedbatelnou částku v porovnání s náklady na vodu v případě protékající toalety či kapajícího kohoutku.

Jak funguje detekce úniků vody v praxi?
Běžný vodoměr od společnosti ista vybavený standardním rádiovým modulem pravidelně odesílá informace o průtoku vody do sběrnice dat memonic 3 v domě a následně jsou informace odeslány do centrály ista. Software pak dokáže vyhodnotit, zda jde o běžný průtok způsobený lidským chováním, nebo o nechtěný soustavný průtok způsobený závadou. Po pěti dnech soustavného úniku vody systém informuje prostřednictvím portálu ista, SMS nebo emailu správce nemovitosti, popř. přímo nájemníka. Ve zprávě je také obsažena informace, o jak významný průtok jde; jako kritický je označen průtok od 20 l/h, jako nekritické jsou označeny průtoky do 20 l/h. Spodní hranice měřitelnosti malých průtoků (viz kapající kohoutek) je dána také volbou typu vodoměru s odpovídající přesností měření již od velmi malých průtoků.

Rádiový odečet je nutnost
Pokud chtějí mít správci a uživatelé bytů větší kontrolu nad spotřebou vody a správným fungováním vodoměrů, měli by vsadit na rádiovou technologii, která umožňuje online monitoring spotřeb. Měřicí přístroje vybavené obousměrným rádiovým modulem komunikují přes sběrnici dat a informace o denních spotřebách a přístrojích se zobrazují na internetovém portálu. Odečty dat z přístrojů se zpracovávají automaticky a elektronicky se přenášejí do programu rozúčtování. Častější přístup k údajům o spotřebě pomáhá správcům a vlastníkům bytů včas odhalit nežádoucí stavy, rychleji je napravit, čímž se zabrání navyšování nákladů na bydlení.

ista Česká republika
PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.