V hlavní roli informační systém pro údržbu

Hlavní stránka » Aktuality » V hlavní roli informační systém pro údržbu

Správná evidence údržbových procesů v informačním systému se stává stále důležitějším úkolem pro všechny správce majetku. Klíčové je zejména zajistit co nejsnazší podporu pořízení požadavků pro reaktivní a proaktivní údržbu (facility management).

Ta je podkladem pro rozhodnutí o investicích do realizace výměny či rekonstrukce jednotlivých částí majetku (asset management), a to zejména v kontextu ekonomických ukazatelů při správě nemovitostí (property management).

A co je největší motivací pro pořízení komplexního nástroje, který umožňuje sledovat všechny části správy majetku? Především to je skutečná kontrola a korektní podklad pro plánování, který je spolehlivý, přístupný a srozumitelný i v době, kdy není zodpovědná osoba právě k dispozici.

EVIDENCE POŽADAVKŮ A SNADNÁ OBSLUHA

Požadavky na informační systém, v němž jsou procesy správy majetku evidovány, jsou zaměřeny na co nejjednodušší obsluhu z pohledu zadavatelů požadavků, správců, řešitelů, ale i managerů, kteří chtějí získat rychlý přehled o tom, zda vše funguje tak, jak očekávají. To všechno nyní ideálně splňuje možnost ovládání přes mobilní zařízení, neboť chytré telefony a tablety nejsou již žádná velká investice a u sebe je nosí téměř každý. Jakýkoli systém pro evidenci závad je tím silnější, čím jednodušší je hlášení závad pro běžného uživatele a čím snadněji mohou pak tito uživatelé sledovat průběh zpracování svých požadavků.

PROPOJENÍ S DALŠÍMI SYSTÉMY

Důležitou roli hraje i snadná integrace systému s jinými softwarovými produkty využívanými ve společnosti, ať to jsou účetní systémy, nebo automatické kontroly, které možné závady nahlásí. Komplexní softwarové řešení musí umožňovat využití informací z jiných systémů, aby již nebylo nutné spouštět další programy a přepisovat tam výstupy ručně.

PROAKTIVNÍ ÚDRŽBA

Vlastní kapitolou správy údržby je evidence a sledování pravidelných činností – preventivních kontrol či plánované údržby zařízení. Velká část správců majetku tyto aktivity podceňuje a hlídá jen činnosti, které ukládá legislativa, tedy revize. Ale z dlouhodobého hlediska je mnohem efektivnější kromě revizí definovat opakovatelné činnosti, jimiž se vyplní čas vlastních údržbářů v době, kdy není co opravovat. V případě těchto kontrolních a opakovaných činností je důležité mít v dostatečném předstihu přehled o tom, kdy která akce nastane, a zajistit přístupy k zařízením, jichž se daná činnost týká. Zároveň je pak vhodné dostávat automaticky detailní přehled pro každý kalendářní měsíc, ideálně i s mapkou umístění zařízení. Samozřejmostí je možnost notifikace v situaci, kdy nejsou splněny termíny, a to zejména v případě revizí.

PRO KLIDNÝ SPÁNEK

Správně nastavený informační systém pro údržbu dokáže mnohé. Zejména pak zajistit klidný spánek správcům majetku a korektní podklady pro efektivní řízení firmy.

KAREL SCHOLZ, PRODUKTOVÝ PRODEJNÍ MANAGER
PRO PLATFORMU AMI, SPOLEČNOST UNICORN

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.