Spojení FM s bezpečností a úklidem klienti oceňují

Hlavní stránka » Aktuality » Spojení FM s bezpečností a úklidem klienti oceňují

Divizi Facility managementu má v holdingu SSI Group od prosince 2015 na starosti **ing. Zita Horešovská**. Zkušenosti v tomto oboru sbírala ve společnostech jako ROSSY service a.s. nebo Europolis Real Estate Asset Management s.r.o.

„Pro vlastníky, asset nebo property managery jsme rentgenovýma očima na jejich budovách,“ popisuje svou misi, která je vyjádřena desítkami obhájených i nových zakázek v poslední době a expanzí i na slovenský trh. Pomohlo tomu úspěšné začlenění divize FM do služby integrovaného facility managementu, kterou SSI Group nabízí.

Aktuální otázka hned na začátek: Trh FM se konsoliduje, posilují největší hráči nebo firmy se zahraničními vlastníky. Jak si stojí SSI Group, která se stále profiluje jako rodinná firma s ryze českým kapitálem?
Věřím, že s obratem skupiny dosahujícím hodně přes 0,5 mld. Kč patříme právě mezi ty největší hráče. Profilujeme se především spojením s bezpečností a od podzimu 2016 i úklidovou divizí. Plus stabilním týmem, osobním přístupem, osvědčenými subdodavateli, odpovědností a neustálým rozšiřováním a zkvalitňováním služeb. Velmi pozitivní ohlas mají naše dvě nové skupiny – Požární bezpečnosti a Technologická divize. V těchto službách chceme být samostatní a nadále stavět na personálních kvalitách lídrů jednotlivých týmů.

Dotkla jste se integrovaného FM, vnímáte synergii s bezpečnostním managementem a úklidovými službami? Ale hlavně – oceňují ji klienti?
Myslím, že ano. Největším benefitem pro naše klienty je komunikace všech řešených událostí jedním komunikačním kanálem na objektu. A dále následná interní koordinace daných prací tak, že se navzájem neomezují a nezpůsobují klientovi případné vícenáklady. Celý systém IFM je všude na světě postaven na personálním obsazení projektu. Služby jako celek jsou vždy nejvíce závislé na vzájemné komunikaci a především zpětné vazbě. Proto zastřešení všech služeb na objektu je tím, co zjednodušuje a v důsledku i zlevňuje naši společnou práci.

Platí tato vaše zkušenost i na Slovensku, kam jste následovali některé expandující klienty? Lze srovnat tamní trh FM služeb s tím tuzemským?
Na základě svých zkušeností mohu potvrdit, že trh na Slovensku je v zásadě podobný zdejšímu prostředí. Je to dáno celkovou globalizací trhu, kdy naši klienti mají interně velmi často jednotné evropské vedení a jejich požadavky na naše služby jsou stejné. Samozřejmě se zde potýkáme s trochu odlišnou legislativou, kterou musíme zapracovávat do našich operativních směrnic, a také pracovní trh je z našeho pohledu rozložen více nerovnoměrně. Zjednodušeně, výstupy pro klienty jsou z naší strany stejné, avšak podmínky, za nichž tyto služby poskytujeme, jsou pro nás interně mírně komplikovanější. Výkon služby na Slovensku řešíme samostatným řídicím centrem. Jsme díky tomu pružnější a na požadavky klientů reagujeme okamžitě.

Máte bohatou profesní zkušenost se všemi typy komerčních nemovitostí, stála jste třeba u prvních administrativních budov v pražském Karlíně. Můžete popsat aktuální a očekávané trendy ve FM?
Dlouhé roky jsem působila na straně vlastníka budov, ale i property managerské firmy. Vždy šlo o velmi cenné zkušenosti, které mohu nyní úročit. Znám především privátní sféru. A právě v té cítím tlak na zvýšení kompetencí a odpovědnosti přímého řízení property managementu vlastními pracovníky a opouštění od outsourcingu těchto služeb. Zvláště patrné je to ve společnostech s českými majiteli. Do koncových služeb výkonu údržby, úklidu a ostrahy se tento vliv tolik neprojevuje, jelikož je zde dlouhodobá snaha snížit počet vlastních zaměstnanců, a tím i souvisejících rizik. Zahraniční vlastníci či fondy považují centrální řízení všech služeb prostřednictvím lokálních property společností nadále za významné usnadnění. A zavedený model je pro ně dlouhodobě nejefektivnější.

Nedávno se objevilo hned několik tendrů na správu nemovitostí ve vlastnictví státu nebo jeho organizací. Chcete se více etablovat v této sféře?
Z mého pohledu jde o velmi složitou disciplínu. Na těchto objektech jsou obvykle zafixované „historické“ podmínky pro omezený počet poskytovatelů služeb. Takových, kteří zde mají díky aktuálnímu výkonu činnosti již nastavený aparát zaměstnanců nebo strojů či zařízení, jež by jinde neměly ekonomický smysl. Tím se dostávají ve veřejných zakázkách do určité výhody. Třeba už tím, že náklady na potřebnou techniku mají již částečně odepsány, nebo je rozepisují na delší dobu, čímž opticky snižují své náklady přímo související s danou zakázkou. I přes výběrová řízení se na objektech ve vlastnictví státu dodavatelé údržby prakticky nemění. Pokud budova „nějak“ funguje, je to takový status quo. Paradoxně, když se nový poskytovatel FM služeb hledá, rozhodujícím parametrem bývá nejnižší cena. Ostatní měřitelné ukazatele KPI jsou odsouvány do pozadí. Za vším ale stojí jiná praxe ve státní sféře. Prospělo by zavedení standardu tendrů alespoň jednou za tři roky. Vypisovatelé by velmi záhy zjistili, že flexibilita je přínosem i pro ně, jejich zřizovatele, potažmo rovnou Ministerstvo financí ČR. Poznají to na kvalitě i fakturách… Zlepšení je však třeba i v soukromé sféře. Například naši dodavatelé techniky by se měli zaměřit také na krátkodobější kontrakty pro poskytovatele služeb. Ty už se stávají normou.

Stavebnictví v prosinci začalo podle statistik růst, v případě Prahy je možné třeba u kancelářských budov hovořit o akceleraci výstavby. Odráží se to i na facility managementu?
Vysokou konkurenci cítíme celoplošně hlavně v případě maloobchodu. Majitelé nebo manageři retailových center jsou v dvojím ohni. Musejí být stále atraktivní pro návštěvníky, zároveň však s ohledem na značný tlak na výši pronájmů omezují investice. Ani my nestojíme stranou vývoje, který se dotýká všech segmentů trhu. Aktuální je kupříkladu značný počet rekonstrukcí nebo redevelopmentů. Náš tým poskytuje veškerou součinnost dodavatelům těchto stavebních prací, a to už na úrovni projektu. Výhodou je, že dokonale známe celou budovu, a tudíž minimalizujeme omezení provozu nebo dopady na nájemce nebo zákazníky.

A co FM a sofistikované, provozně úsporné technologie, existuje nějaká korelace? Náš časopis nebo Development News opakovaně psal o projektování v systému BIM…
Na stávajících objektech je boom integrace nových systémů vázán na dostupné investiční prostředky, které jsou rozpočtovány s předstihem tří až pěti let. I když jsem zmínila tlak na investiční rozpočty třeba v případě obchodních center nebo nákupních parků, sami přicházíme s možnostmi, úsporami a cestami, jak dosáhnout maximálního přínosu za nejefektivnější náklady. Ale k vaší otázce: Progresivní technologie – od projekční fáze až třeba po řízení energetického hospodářství objektu – se FM týkají bezprostředně. Není třeba zdůrazňovat, že snižování energetické náročnosti je trendem i ve správě nemovitostí. Certifikace jsou standardem a týkají se i starších objektů nebo konvertovaných budov. Vedle významného marketingového aspektu se stávají i ekonomickým ukazatelem pro budoucí nájemce prostor. Dostávají rovněž informaci, že jejich provozní náklady budou třeba pro období příštích 10 let výhodnější než v méně úsporných objektech s nižším nájmem. V SSI Group se v mnoha případech tyto proměny snažíme iniciovat, v jiných řídit nebo naplňovat. Vždy však ve shodě s našimi klienty – vlastníky i pověřenými správci budov.
Tereza Franková

Vybrané zakázky divize FM společnosti SSI Group
Olympia Brno, Olympia Plzeň, Olympia Olomouc, OC Nisa Liberec, řetězec prodejen Albert, Prologis Park Jirny, Futurum Ostrava, Futurum Kolín, OD Kotva; BBC Building Gama, BBC Building Budova G, BBC Building Filadelfie, Škodův palác, Burzovní palác, Anděl Park, Melantrich, Breda & Weinstein v Opavě

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.