Seminář Zdravé a úsporné osvětlení

Hlavní stránka » Aktuality » Seminář Zdravé a úsporné osvětlení

KDY: 5.3. 2019 V 9 - 12 hod
KDE: Hotel Diplomat, Praha Dejvice
Program semináře je zaměřen na zdravotní a kvalitativní aspekty osvětlení, kritéria kvality a hygienické požadavky. Je určen především pro zástupce soukromého sektoru, kteří ve své praxi zabývají osvětlením: facility manageři, architekti, developeři, vlastníci a správci budov apod. Bezplatná registrace na redakce@wpevent.cz

Vážená paní, vážený pane,

nezisková organizace SEVEn a časopis FACILITY MANAGER připravuje letošní první seminář v rámci celoživotního vzdělávání. Program semináře je zaměřen na zdravotní a kvalitativní aspekty osvětlení, kritéria kvality a hygienické požadavky. Je určen především pro zástupce soukromého sektoru, kteří ve své praxi zabývají osvětlením: facility manageři, architekti, developeři, vlastníci a správci budov apod.

Hlavními diskutovanými tématy budou:
• vliv světla na zdraví, cirkadiánní rytmy člověka,
• denní osvětlení a požadavky na oslunění,
• hygienické požadavky na osvětlení,
• kvalitní a úsporné osvětlení.

KDY: 5. 3. 2019 – 9–12 hod
KDE: Hotel Diplomat, Evropská 370/15 Praha Dejvice
POŘADATEL: SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú. a časopis Facility Manager
BEZPLATNÁ REGISTRACE: redakce@wpevent.cz

PROGRAM:
OSVĚTLENÍ Z POHLEDU HYGIENIKA
Ing. Ondřej Dobisík, Hygienická stanice hl. m. Prahy
Legislativní požadavky na osvětlení, osvědčené a nedoporučené postupy, zkušenosti z praxe

INTERDISCIPLINÁRNÍ ASPEKTY KODIFIKACE OSLUNĚNÍ VE STAVEBNÍ LEGISLATIVĚ
Ing. arch. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D., ČVUT v Praze
Příspěvek sumarizuje různé přístupy k problematice oslunění ve stavebních předpisech a akcentuje dopady především z pohledu urbanistické struktury města, prostorového plánování a udržitelnosti.

KVALITNÍ A ÚSPORNÉ OSVĚTLENÍ
Mgr. Ing. Michal Staša, SEVEn
Doporučené přístupy a kritéria zajišťující kvalitní a úsporné LED osvětlení v interiérech.

VÝZNAM HUMAN CENTRIC LIGHTING PRO UŽIVATELE BUDOV
Ing. Daniel Novák, Halla
Osvětlení je významným prvkem vybavení budov, které ovlivňuje uživatele budov. Správné užívání osvětlení pak může vést z značným úsporám nejen v provozních nákladech budov. Touto přednáškou představíme význam správného osvětlení na uživatele budov a poukážeme i na souvislosti s ostatními profesemi.

ZDRAVÉ SVĚTLO V BUDOVÁCH – NOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE A BIORYTMY ČLOVĚKA
Ing. arch. Lenka Maierová Ph.D.
Přednáška mapuje souvislosti kvantity a kvality světla, denní doby a biologických vlivů na lidský organismus, věnuje se problematice využití moderních světelných zdrojů (např. LED) a požadavků na regulace osvětlovacích systémů. To vše s cílem vytvořit zdravé světelné prostředí v budovách.

Bezplatná registrace: redakce@wpevent.cz nebo na telefonu +420604269828

Občerstvení zajištěno.

KONTAKT: Nela Wagnerová, Facility Manager, redakce@wpevent.cz
Michal Staša, SEVEn, The Energy Efficiency Center, michal.stasa@svn.cz, 724 992 441

Projekt PremiumLight_Pro byl podpořen výzkumným a inovačním programem Evropské unie Horizont 2020 v rámci grantu č. 695931.
Výhradní odpovědnost za obsah spadá na autory. Uvedené nezbytně neodráží názor EASME ani Evropské unie. Evropská komise nenese odpovědnost za jakékoliv možné využití uvedených informací.

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.