Rozšiřujeme nabídku o technickou divizi a specializovaný úklid

Hlavní stránka » Aktuality » Rozšiřujeme nabídku o technickou divizi a specializovaný úklid

Letos v květnu oznámil vlastník společnosti Special Service International spol., s r.o., Jan Vodrážka, velkou konsolidaci firmy a vznik skupiny SSI Group.

Základ byl jasný: integrovaný facility management, 600 mil. Kč obratu, 350 objektů v České republice a na Slovensku. Zároveň naznačil další rozvoj, jemuž měly pomoci nové tváře ve vedení společnosti – Jiří Drbohlav a Radek Škrabal.

O situaci na konci roku a o výzvách, které přináší samotný trh, hovořil Jan Vodrážka pro časopis Facility Manager.

Na jaře jste informovali trh o vzniku nové divize úklidu a naznačili akvizice jiných odborných firem. Co se povedlo?
Nedílnou součástí integrovaného facility managementu je vedle ostrahy a údržby i úklid. Ten nám do té doby na očekávané úrovni chyběl, přitom poptávka po této službě byla a je značná. Založení profesionální divize tak bylo nezbytným krokem pro to, abychom mohli poskytovat komplexní dodávky klientům. Na jejím rozvoji jsme pracovali několik měsíců. Výsledkem je SSI Cleaning s.r.o. Nový subjekt je dceřinou společností SSI Group a plně zapadá do našeho plánu IFM.

Můžete prozradit detaily?
Jsme zaměřeni na velké objekty bez ohledu na segment. Pokrýváme všechny dimenze úklidu, a to na profesionální úrovni, včetně technologií, ekologických čisticích prostředků a podobně. Nabízíme také venkovní úklidy, mimořádné úklidy, mytí fasád a dalších velkých skleněných ploch. Výhodou je právě sepětí s ostrahou a technickou údržbou.

Co zmíněné Slovensko? Jak se vám tam daří?
Loni jsme začínali v bratislavském Auparku, krátce na to jsme rozšířili působnost do OC Forum v Popradě. V poslední době jsme získali i další objekty: OC Max v Popradu, Trenčíně, Trnavě a v Žilině. Další velmi významné zakázky, kde jde většinou o zajištění IFM, budou podepsány do konce tohoto roku. Takže daří se nám velmi dobře. Vděčíme za to i nově nastaveným interním procesům uvnitř firmy, dobrému načasování i expanzi našich stálých zákazníků právě na Slovensku.

SSI Group prošla změnou identity, loga, máte nové webové stránky. Co IFM a moderní technologie?
Jen malé upřesnění: identita, včetně loga, navazuje na 26 let dlouhou historii naší společnosti. Nebudeme se zbavovat základů, ač jsou spojeny výhradně s bezpečnostním managementem. Hlásíme se k nim, což je dáno i rodinným charakterem naší společnosti. U jejích základů stál můj otec Václav Vodrážka, který je v řídicím managementu jako konzultant a opora mladších kolegů činný i nadále. Na jaře jsme oznámili, že v rámci IFM budeme rozvíjet také technickou divizi. I to jsme podobně jako cleaning naplnili. Naše nová sekce má dva základní pilíře: IT vývoj a bezpečnostní technologie. V obou odvětvích očekáváme velký rozvoj.

Můžete být konkrétnější?
Stačí si uvědomit, s čím si během rozhovoru hrajeme – smart phony. To není nic nového – property i asset manageři chtěli mít všechny procesy vždy pod kontrolou. Nejprve on-line, pak zastřešeně, proto IFM – a nyní v kapse. A to včetně okamžité analytiky, screeningové kontroly, komunikace…

Co ale bude hmatatelným výstupem vašeho vývoje?
Doposud jsme stavěli na vlastním softwarovém řešení, včetně jeho vývoje. IT technologie se rozvíjejí zcela jiným tempem než integrovaný facility management. Protože naším cílem je vynikat právě v oblasti IFM, hodláme v oblasti vývoje SW spojit své úsilí s předními dodavateli softwarových řešení.
Klíčové je přátelské a přehledné prostředí pro přístup k informacím o službě. Například náhled na průběh poskytovaných činností, nástroje pro jednoduché a efektivní zadávání požadavků na činnost nebo přístup k reportům vizualizujícím míru plnění požadavků kladených na výkon služby. Jednoduché zadání, jednoduché plnění, jednoduchý reporting a kontrola.

A týká se to i vámi zmíněných mobilních telefonů?
Při vývoji si všímáme nejen mobilních telefonů, ale také tabletů a jejich příslušenství. Jinými slovy, zaměřujeme se na responsivitu a kompatibilitu všech zařízení, která umožňují řešit problém nebo získávat informace v místě, kde vyvstane akutní potřeba klienta. A samozřejmě i členů týmů SSI Group. Vycházíme z jednoduchého principu, kdy ostraha může upozorňovat na problémy údržbu, údržba úklid a úklid údržbu. Také víme z praxe, že klienti požadují především snadné zadání požadavku na údržbu a sledování vývoje onoho požadavku. Velmi vysoko v očekávání zákazníků stojí rovněž identifikace osoby moderními identifikačními metodami, co nejsnadnější vyvolání poplachu například při napadení pracovníka ostrahy nebo audiovizuální záznam incidentu.

To jsme se dostali poměrně do značné hloubky a trochu zapomněli na bezpečnostní technologie…
Ono to spolu ale bezprostředně souvisí. Zjednodušeně řečeno jsme rozšířili naši nabídku tak, abychom mimo jiné násobně zvýšili počty připojení na náš certifikovaný pult centralizované ochrany. Kombinace lidského faktoru spolu s navrženým integrovaným bezpečnostním systémem a s možností dálkového dohledu za použití nejnovějších technologií s automatickou analýzou výrazně zefektivní výkon fyzické ostrahy a zároveň může vést ke snižování počtu pracovníků v reálném provozu, a tudíž i k nemalým úsporám. Navíc jsme schopni přijímat výstupy okamžitě, situaci on-line sledovat a řídit centrálním pracovištěm mimo daný objekt.

Vycházejme z toho, že čtenáři Facility managera vědí přesně, o čem mluvíte. Můžete přesto jmenovat jednotlivé produkty?
Ať jde o jakékoli zařízení, vždy je klíčová kombinace se službami pultu centralizované ochrany a vzdálený monitoring objektů. Obecný mustr existuje, ale vždy jde o zcela individuální řešení. Jiné je pro výrobní haly, expedice, maloobchod nebo rezidenční nemovitosti. K nejhojněji využívaným patří poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS/EZS), uzavřený televizní okruh – kamerový systém (CCTV), elektronický požární systém (EPS), elektronická kontrola vstupu (EKV) nebo elektronický docházkový systém (EDS). U retailu pak samozřejmě elektronický systém ochrany zboží (EAS).

Jde tedy o nové služby na pomezí údržby a security?
My jsme je měli v nabídce delší dobu. Ale právě s ohledem na průnik nových komunikačních a ostatních bezpečnostních technologií nastala správná doba pro rozšíření a další vybroušení nabídky. SSI Group již dodává a instaluje integrované bezpečnostní systémy, servisuje a reviduje činnost těchto systémů a samozřejmě monitoruje chráněné objekty prostřednictvím vlastního pultu centralizované ochrany. Technická divize, která prozatím byla vnímána spíše jako doplňková služba, se stala jednou z páteřních divizí SSI Group.

Zmínil jste okrajově rezidenční objekty. Znamená to, že SSI Group se zaměří i na tento typ nemovitostí?
Už se tak stalo. Díky důvěře klientů, kteří jsou rozkročeni nad všemi segmenty trhu, působíme v několika bytových projektech. A další poptávky přicházejí. Je to dáno tím, že se umíme postarat nikoli o jeden dům nebo areál, ale o celou čtvrť.

Vraťme se na úplný začátek. Jsou nějaké výzvy pro nejbližší období?
Ano, rádi bychom trochu rehabilitovali naši divizi údržby nemovitostí, která pod SSI Group přešla jako Czech facility. Jde o skvělé odborníky a v mnoha případech srdcaře, kteří znají spravované budovy do posledního detailu. Jen nejsou tolik vidět jako ostatní kolegové „na place“. Právě s techniky spolupracujeme na řadě inovací v ICT. A skrze ně bychom je rádi vyzdvihli i v očích veřejnosti. Nejen té odborné. Zaslouží si to.

A máte jich vůbec dostatek? Ze všech stran slyšíme, že chybějí lidé, a to na každé úrovni…
To je pravda. Pro nás je akvizice nových pracovníků stejně důležitá jako udržení a motivace těch stávajících. Neustále přicházíme s novými pobídkami a benefity. K promyšlenému systému vzdělávání a kurzů jsme přidali příspěvky na vybavení, dojíždění, plánujeme i podporu v rámci bydlení. Samozřejmě se snažíme držet krok i v oblasti odměňování. Vrací se nám to. Nejvíce nových zájemců o práci k nám i díky sdílení na sociálních sítích přivádějí kmenoví pracovníci. A třeba skvělou firemní mobilní aplikaci pro řízení směn vymyslel jeden z našich kolegů – objektový manager. Stejně tak mohu být hrdý už na několik našich kolegů, kteří díky školení první pomoci letos zachránili lidské životy. To o směřování a zdraví SSI Group vypovídá skoro stejně jako rozšiřující se portfolio klientů. Vážím si toho.

A dlouhodobá vize?
Ve vedení jsme zajedno: Děláme vše pro to, aby SSI Group byla vnímána jako jeden z nejsilnějších hráčů v oblasti integrovaného facility managementu, který nabízí flexibilní a kreativní řešení s pestrou škálou doplňkových produktů. Chceme, aby naše společnost byla jasně finančně řízena, aby nadále dokázala své zaměstnance transparentně motivovat. Pevně věříme, že se nám podaří dosáhnout našich cílů v oblasti zahraniční expanze. Zároveň činíme konkrétní kroky pro to, abychom se stali technologickým lídrem na českém trhu pro dodávku a služby v oblasti slaboproudých technologií.
Jan Marek

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.