Rozhovor s Veronikou Weinfurtovou, ředitelkou konference KBM 2017

Hlavní stránka » Aktuality » Rozhovor s Veronikou Weinfurtovou, ředitelkou konference KBM 2017

Kam až jsme schopni zajít při zajišťování vlastní bezpečnosti? Budou na nás útočit stroje? Má právo na bezpečí přednost před ostatními lidskými právy? Do jaké míry kyberterorismus ovlivňuje hodnoty naší společnosti? Kam by měl směřovat bezpečnostní průmysl v reakci na moderní hrozby naší civilizace?

Co vlastně je KBM? Jedná se o konferenci bezpečnostního managementu s již třináctiletou tradicí. Je to tedy jedna z nejstarších tradičních konferencí. KBM je příležitost setkat se jednou ročně s ostatními profesionály z oblasti security a facility nad prioritními a aktuálními otázkami.

Česká pobočka mezinárodního sdružení bezpečnostních profesionálů ASIS CZ připravuje konferenci tak, aby nabídla aktuální přehled nejdůležitějších témat. ASIS CZ klade mimořádný důraz na odbornou stránku, kvalitu prezentací a co nejobjektivnější výběr témat tak, aby skutečně popisovaly danou situaci a potřeby.

Jaké zaměření bude mít letošní ročník konference? Letošním podtitulem konference bude Security Leadership 2018. Přinese diskuzi jednotlivých sektorů – státu, zákonodárců, soukromoprávních a vzdělávacích institucí, komerčních bezpečnostních firem, vědy a průmyslu s cílem zhodnotit bezpečnost a připravenost na hrozby ohrožující nejen občany České republiky, ale i hodnoty západní civilizace. Zároveň ale diskutovat nad personální krizí či dopady legislativních změn.

Jaká témata můžeme letos tedy očekávat? V letošním roce bude konference rozdělena do sedmi sekcí. V prvním bloku se budeme věnovat již zmíněné Security Leadership 2018, dále pak synergii oblasti facility a security. Nebudou chybět nejnovější technologie, které představí partneři konference – společnosti Siemens, Dahua a Dorma kaba. Nabídneme možnosti vzdělávání a certifikace bezpečnostních profesionálů, zaměříme se na problematiku kyberterorismu, ochrany dat, GDPR a v neposlední řadě poukážeme na legislativu v oblasti soukromé bezpečnosti, její dopad a výhledy do budoucna s ohledem na růst lokálních i globálních bezpečnostních hrozeb.
Jací odborníci se na konferenci představí? Je nám obrovským potěšením, že je o konferenci veliký zájem a můžeme vybírat z nejlepších odborníků v oboru bezpečnosti a komplexního facility managementu. Představí se více než 33 specialistů jako např. izraelský host Dakar Eilat, výzkumný pracovník I.D.F. National Defense College a Mezinárodního Institutu pro boj proti terorismu (ICT) na IDC Herzlya. Dále pak například RNDr. Jiří Hynek – prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, Ladislav Šticha – mluvčí Bezpečnostní informační služby, Tomáš Pojar, M.A. – bezpečnostní analytik a konzultant v oblasti bezpečnosti, terorismu a obrany a prorektor CEVRO Institut, plk. gšt. Ing. Miloslav LAFEK – ředitel odboru operačního plánování Společného operačního centra Ministerstva obrany, zástupce Policejního prezidia České republiky a v neposlední řadě pak zástupci politických stran.

Konference bezpečnostního managementu 2017 sed koná 21. září 2017 v zastupi­telském sále Nové radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1. Registrace probíhá na našem webu www.konferencekbm.cz nebo přes email info@asiscz.org . Účastnické poplatky (bez DPH): studenti 990 Kč, státní správa 2690 Kč a komerční sektor 3690 Kč. Členové ASIS International mají slevu 30% a účastníci předchozích ročníků získají slevu ve výši 15%.
TZ

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.