Řešení na míru zákazníkovi i životnímu prostředí

Hlavní stránka » Aktuality » Řešení na míru zákazníkovi i životnímu prostředí

SealedAir je globální firma s přibližně 23 000 zaměstnanci v 169 zemích. V roce 2015 dosáhla celosvětově obratu 7 mld. USD. Její činnost se promítá hned do několika procesů, činností a služeb, které zákazníkům výrazně pomáhají zvládnout řešení facility managementu a dosáhnout cílů cestou udržitelného růstu v situaci, která je komplikovaná zejména z hlediska sociálního a životního prostředí.

O působení firmy se zřetelem ke klientům v potravinářském a nápojovém průmyslu jsme hovořili s Ing. Petrem Basařem, managerem týmu aplikačních specialistů.

Můžete stručně charakterizovat klíčové aktivity SealedAir v jednotlivých sférách činnosti ve vztahu k českým zákazníkům?
Naše nové produktové portfolio zahrnující značky Cryovac® pro potravinářské obalové materiály, Bubble Wrap® pro ochranné obaly a Diversey® pro čisticí a dezinfekční prostředky, přispívá ke zvýšení bezpečnosti potravinářské výroby, snížení množství odpadů a zlepšení ochrany hodnotného zboží během dopravy po celém světě. Zároveň přispíváme k celkově čistšímu životnímu prostředí a tím i k péči o zdraví obyvatel. Naše divize Food Care pomáhá zákazníkům v potravinářství, nápojovém průmyslu a dalších odvětvích najít dlouhodobě udržitelná řešení v oblasti obalů a zajištění hygieny. V České republice působíme od roku 1991, zejména v sektorech pivovarství, nealko nápojů, mlékárenství, zpracování masa a drůbeže, zemědělské prvovýroby (zejména mléčných farem), stejně jako ve sféře hotelnictví, restauratérství, cateringu, fast foodových řetězců, zdravotnických zařízení aj.

Jaká je vaše nabídka zákazníkům v potravinářském a nápojovém průmyslu?
Nabízíme široké portfolio čisticích a dezinfekčních přípravků, stejně jako zařízení pro jejich správnou, účinnou a bezpečnou aplikaci. Kromě toho poskytujeme pravidelný servis, zákaznický trénink, instalace inženýrských projektů na klíč a jako nejdůležitější produkt řešení v oblasti hygieny individuálně přizpůsobená jednotlivým zákazníkům. Proto se prezentujeme jako servisní firma využívající rozsáhlých znalostí našich odborníků. Ve sféře obalových technologií nabízíme speciální obaly zaručující čerstvost a mikrobiální nezávadnost balených potravinářských produktů.

Nakolik se angažujete ve vztahu k pivovarům, ať už velkým, průmyslovým, nebo k menším výrobcům?
SealedAir má těsné a velmi intenzivní vztahy se všemi nadnárodními pivovarskými společnostmi. Globální působnost nám umožňuje poskytovat standardizované portfolio produktů a servisních služeb zákazníkům ve všech částech světa. Navíc spolupracujeme i s menšími pivovary, jimž se snažíme přizpůsobit nabídku podle jejich potřeb a požadavků.

Jaké služby nabízíte, pokud jde o hygienu a sanitaci pivovarské výroby?
Naše nabídka pokrývá všechny hlavní aplikace jako je CIP (sanitace vnitřních povrchů výrobních zařízení), sanitace vnějších povrchů, mazání dopravníků ve stáčírnách, mytí lahví, ošetřování tunelových pastérů, kotelních vod, chladicích systémů apod. Pro každou z těchto aplikací máme specifické portfolio produktů, které je v souladu s lokální legislativou, moderní aplikační zařízení a inženýrská řešení včetně plně automatických flexibilních CIP stanic, automatických zařízení pro externí sanitace plničů, suchého i mokrého mazání dopravníků, dávkování a monitorování spotřeb produktů a průběhu sanitačních procesů. Nabídka zahrnuje i značku CogniPRO™ pro poskytování poradenství včetně detailních analýz jednotlivých aplikací a řešení navržených specificky pro daného zákazníka, vedoucí k úsporám vody, energií a komoditních chemikálií. Letos v červenci jsme oznámili akvizici finské firmy TTS-Ciptec zabývající se optimalizací CIP sanitace a dodávkami velmi přesných online senzorů pro průmyslové použití v pivovarnictví, ve výrobě nealko nápojů a mlékárenství. Tato akvizice je dalším krokem v naší strategii poskytování dálkového monitorování, řízení a prediktivních analýz pro naše zákazníky. TTS-Ciptec má k dispozici patentované technologie poskytující jedinečná řešení v oblasti analýzy dat, algoritmů a vzdáleného monitorování. Nabízená řešení zvyšují účinnost CIP sanitací prostřednictvím optimalizace spotřeby energie a vody a přispívají ke zlepšení kvality vyráběného produktu, jeho hygienické nezávadnosti a výtěžku. Mohou také zkrátit běžnou dobu sanitace až o 50 % při současné minimalizaci ztrát produktu.

Zahrnuje vaše nabídka také řešení odpadového hospodářství a úklidových služeb?
Nepřímo. Zaměstnáváme ale specialisty pro ošetřování vodních systémů, kteří mají detailní znalosti problematiky odpadních vod, což je jedna z oblastí, jimiž se zabýváme. Pokud uvážíme, že naše produkty jsou po použití zpracovány v čistírnách odpadních vod našich zákazníků, musíme zajistit, aby neměly negativní vliv na složení odpadních vod a na proces jejich zpracování. Naše firma úklid neposkytuje, ale spolupracujeme s úklidovými firmami včetně těch, které zajišťují generální úklid pivovarů, jako je např. ISS. Dodáváme jim stroje a chemikálie pro sanitaci podlah, produkty a zařízení pro pěnovou sanitaci výrobních prostor sladoven, přípravky pro úklid kanceláří apod. Nabízíme také trénink jejich zaměstnanců pro zajištění bezpečné a účinné aplikace našich přípravků.

Co je v moderní pivovarské výrobě z hlediska hygieny důležité? Jde jen o čistotu provozu, dodržování hygienických pravidel zaměstnanci, nebo sem lze zahrnout i péči o kvasné kultury a konečnou stabilizaci či konzervaci produktu?
Úroveň hygieny vždy měla významný vliv na kvalitu piva a její význam stále roste s globalizací pivovarského průmyslu. Pokud v minulosti docházelo k problémům s dodržováním úrovně čistoty v malém lokálním pivovaru zásobujícím nejbližší okolí, důsledky tohoto počínání měly pouze lokální dopad. Dnes spolupracujeme v mnoha místech světa s velkými výrobními závody produkujícími miliony hektolitrů světoznámých značek, které si nemohou dovolit problémy s kvalitou piva. Zajištění dokonalé hygieny představuje prioritu a zároveň komplexní úkol: Zahrnuje každodenní správnou aplikaci odborně vybraných čisticích a dezinfekčních přípravků uskutečňovanou vyškolenými operátory, pravidelný servis včetně kontroly výsledků sanitací a mikrobiologických testů ve spolupráci s výrobou a oddělením řízení jakosti, zajištění rozsáhlého tréninkového programu a v neposlední řadě hledání možností úspor chemických přípravků, vody a energií. Za pravidelnou kontrolu kvasnic odpovídají odborníci na pivovarskou mikrobiologii, ale správně provedená a dostatečně účinná sanitace je základním předpokladem minimalizace rizika kontaminace kvasničné kultury.

Můžete uvést příklad řešení, který jste zavedli pro zákazníky v pivovarském průmyslu? Jaká je efektivita takové outsourcované služby ve srovnání s řešením, které si pivovar zajišťuje vlastními silami?
Pivo a jeho meziprodukty (sladina a mladina) jsou kapaliny, které se uchovávají a zpracovávají v nádobách a transportují se potrubními trasami. Nejčastěji používanou hygienickou aplikací v pivovarství je proto sanitace vnitřních povrchů výrobních zařízení (tzv. CIP sanitace). Nabízíme speciální program nazývaný CIP Check, který zahrnuje detailní analýzy všech sanitovaných okruhů a samotné CIP stanice včetně mechanických parametrů, jako jsou průtoky a tlakové ztráty, identifikaci chyb v instalacích a programech, které mohou být příčinou neuspokojivých výsledků čištění, mikrobiologických problémů apod. Jako příklady lze uvést eliminace nesanitovatelných tzv. mrtvých konců potrubí (dead legs), nesprávně nainstalovaných vystřikovacích zařízení v tancích, chyb v algoritmech sanitačních programů nebo doporučení týkající se výběru a aplikace chemických přípravků. To vše s cílem zajistit co nejlepší čistotu a mikrobiologické výsledky s minimální spotřebou vody, energií a chemických prostředků. V pivovarech se stává, že CIP stanice, kterou dodal výrobce zařízení jako součást instalace většího technologického celku (varny, cylindrokónické tanky apod.), je poddimenzovaná a nedostatečně vybavená. Přípravky pro tuto CIP stanici pak zajišťuje specializovaná firma a zákazník se ocitne mezi dvěma dodavateli (výrobcem zařízení a chemických přípravků), kteří se navzájem obviňují ze špatných výsledků sanitace. Abychom tomu předešli, investovali jsme do rozvoje našeho inženýrského týmu a jsme schopni zajistit modernizaci stávajících CIP stanic nebo kompletní instalaci nových CIP stanic na klíč přesně podle požadavků a potřeb zákazníka. Dodávka samozřejmě zahrnuje i vytvoření specifických sanitačních programů, uvedení do provozu, doladění, dodávku nejvhodnějších čisticích a dezinfekčních přípravků a následnou garanci výsledků sanitace a spotřeb všech přípravků a médií.

Zásadní součástí činnosti vaší firmy je problematika udržitelného rozvoje, neboli hlásíte se k odpovědnosti za stav životního prostředí. Jak se v této oblasti angažujete?
Při každodenní práci u zákazníků aktivně hledáme možnosti úspor vody, tepelné a elektrické energie, oxidu uhličitého, louhu a sanitačních přípravků. Čisticí a dezinfekční prostředky, které dodáváme, mají takové složení, aby měly minimální dopad na kvalitu odpadních vod. Dobrým příkladem inovace, která napomáhá ke zlepšení životní prostředí, je technologie suchého mazání Dry Lube. Zajištění dodávek dostatečného množství kvalitní vody za dostupnou cenu je zejména v suchých oblastech pro výrobce nápojů velký problém. Použití technologie Dry Lube na dopravnících, kde se doposud používalo mokré mazání, má značný vliv na redukci celkového množství vody potřebné pro výrobu nápoje. Linka pro stáčení plechovek může spotřebovat pro mazání dopravníků například až 2,5 mil. l vody za rok a srovnatelně velká linka pro stáčení vratných lahví může spotřebovat trojnásobné i větší množství. Díky technologii Dry Lube mohou být tyto spotřeby výrazně zredukovány, v některých případech až o 100 %, neboť na některých typech linek se používá koncentrát mazadla, které se vodou vůbec neředí. Další příspěvky ke zlepšení životního prostředí představují snížení spotřeb energií, chemikálií, nižší frekvence údržby dopravníků a náhrady jejich mechanických komponent, snížení ztrát lahví, plechovek, emisí CO2 apod. Tyto úspory mohou být kvantifikovány a porovnány s ekologickými cíli zákazníků.
SealedAir se účastní řady projektů a partnerství s organizacemi, které se po celém světě snaží přispět k řešení tak důležitých problémů, jako jsou klimatické změny nebo plýtvání potravinami. Naší vlastní činností se snažíme přispět k ochraně životního prostředí snížením emisí CO2, tedy tzv. uhlíkové stopy, snížením spotřeby vody a energie a využitím lokálních zdrojů.

Bude vaše firma do budoucna činnost rozšiřovat i do dalších sfér, např. havarijních služeb, provozu a údržby objektů a technologických zařízení či do monitoringu budov a technologií?
Jedním z příkladů rozšíření našeho portfolia je systém PakFormance®, který představuje účinnou kombinaci softwarových a hardwarových modulů a služeb umožňujících měřit, řídit a optimalizovat procesy a náklady ve výrobních závodech online. Tato technologie vzdáleného monitoringu je k dispozici v Evropě včetně České republiky a umožňuje průběžně sledovat klíčové ukazatele, jako jsou prostoje, průměrný výkon linky nebo registrace alarmů; v případě nutnosti servisního zásahu vysílá odpovědným pracovníkům textové zprávy nebo e-maily. Dalšími výhodami jsou přístup online nebo možnosti vytvoření reportů podle přání zákazníka a jejich archivace.

Otakar Gembala / foto: autor

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.