Profesionální údržba a renovace povrchů v rámci nového projektu PURPO PRAHA

Hlavní stránka » Aktuality » Profesionální údržba a renovace povrchů v rámci nového projektu PURPO PRAHA

Nový projekt PURPO PRAHA se uskuteční 9. – 11. 2. 2017 v PVA EXPO PRAHA Letňany, souběžně s největším odborným veletrhem pro stavbu a renovaci střech ve střední Evropě STŘECHY PRAHA a dále s tradičními veletrhy SOLAR PRAHA a ŘEMESLO PRAHA.

PURPO PRAHA je zaměřen na profesionální údržbu nemovitostí a povrchů, renovace a čištění střech, fasád a dalších povrchů. Vedle prezentací firem nabídne užitečný přednáškový program.
Pravidelná a řádná údržba zajistí lidem nemalé finanční úspory, neboť významně prodlužuje životnost materiálů a bezproblémové užívání majetku. V důsledku absence údržby vzniká často potřeba nákladných oprav a také hrozí neuznání případné reklamace, protože nejsou dodrženy podmínky materiálové garance výrobců. Projekt PURPO PRAHA chce napomoci osvětě na poli potřebné údržby povrchů.

Údržba a čištění střech a fasád – seminář
Doprovodný program zaměřený na vlastníky a správce nemovitostí, na dodavatele materiálů, výrobků a technologií pro firmy zajišťující komplexní správu budov i na odbornou stavební veřejnost představí různé typy povrchů z pohledu údržby, zazní povinnosti majitele a zhotovitele, významným tématem bude údržba v zimním období a také nutné zabezpečení při pohybu po střeše.

Stručný obsah semináře:
Šikmé a ploché střechy

 • specifikace typů střech (pochozí a nepochozí, typy krytin z pohledu údržby)
 • právní aspekty (povinnosti zhotovitele a vlastníka)
 • pravidelná, cyklická údržba (předpisy, technologie a postupy)
 • údržba v zimním období (předpisy, technologie a postupy)
 • BOZ při práci na střeše (nutné zabudované prvky a konstrukce, nezbytné zabezpečení)

Fasády a prosklené střešní konstrukce

 • údržba fasád různých typů budov
 • neprůhledné i prosklené fasádní konstrukce, jejich znečištění a způsoby čištění
 • ochrana proti vandalským sprejovým kresbám, znečištění fasád ptáky a soklů psy

Moderní technologie čištění, údržby, ochrany fasádních a střešních povrchů

 • čištění chemické, nanotechnologické, parní, vysokotlaké, mechanické
 • ochranné systémy proti zelenání, šednutí, UV degradaci, řasám, plísním, graffiti
 • inspekce povrchů, vstupní prohlídka se zákazníkem, rozpočty, dlouhodobý záruční servis

Poradenství po celou dobu veletrhu
K dispozici bude zdarma Stavební poradenské centrum s podporou ČKAIT a ČVUT v Praze, dále Centrum fasád, Centrum pro alternativní zdroje a úspory energií a nově Centrum profesionální údržby povrchů.

Více o projektu a možnostech účasti na www.strechy-praha.cz

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.