Mohelnický závod Siemens otevřel velkokapacitní odpadový dvůr

Hlavní stránka » Aktuality » Mohelnický závod Siemens otevřel velkokapacitní odpadový dvůr

Na 300 t silničního betonu, 450 t asfaltu, 57 t železa v ocelových konstrukcích a 450 m silničních obrub použili stavbaři na výstavbu nového velkokapacitního shromaždiště odpadu.

To vyrostlo během dvou měsíců za skladem hořlavin v areálu mohelnického závodu Siemens. Oplocenému areálu dominuje zastřešený ocelový přístřešek, pod nímž je uloženo devět kontejnerů na odpady, z toho sedm velkokapacitních. Výstavba ekologicky zabezpečeného centrálního shromaždiště odpadů, které pojme veškerý tuhý a komunální odpad vyprodukovaný odštěpným závodem, stála 10,5 mil. korun. Množství odpadu z mohelnického závodu obecně závisí na zakázkové náplni a technologiích použitých k výrobě elektromotorů. V uplynulých osmi letech se toto množství pohybovalo mezi 1 010 a 2 050 t ročně.

Žáci základních a středních škol se seznámí se zpracováním odpadu
Rada hl. m. Prahy schválila vítěze výběrového řízení na zajištění exkurzí ve školním ruce 2015/2016 do provozoven pokrývajících oblasti recyklace odpadů na území hlavního města Prahy – spalovnu odpadů, sběrné dvory, třídicí linky, recyklační a logistická centra, čistírny odpadních vod, kompostárny, bioplynové stanice a skládky. Vítězem se stala společnost Ekodomov s nabídkovou cenou 389 500 Kč bez DPH. Cílem je podpora názorné výuky žáků základních a středních škol, která by měla nabízet komplexní pohled na nakládání s odpady a vybízet k zamyšlení, jakou perspektivu různé způsoby nakládání s odpady mají.

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.