Jaký byl letošní TFM? Viděno očima Milana Hampla - prezidenta IFMA CZ

Hlavní stránka » Aktuality » Jaký byl letošní TFM? Viděno očima Milana Hampla - prezidenta IFMA CZ

Smart facility management byl mottem letošního TFM a všech jeho akcí.

A tak se přímo nabízí otázka: „Jak SMART byl letošní TFM“? Podle prvních ohlasů SMART byl. Posouzení tohoto faktu je v daném okamžiku bezprostředně po skončení konference subjektivní. Doposud nejsou k dispozici žádné seriózní průzkumy, které by napovídaly, jak bylo spokojené auditorium, takže zde budeme reflektovat spíše spokojenost přednášejících a bezprostředního okolí autora těchto řádků.

Tak především souzněly letošní přednášky mnohem více s mottem konference než v jiných letech. Z celkového počtu 16 přednášek, bylo sedm předneseno v angličtině přednášejícími z Německa, Rakouska, Belgie, USA, Maďarska, Estonska a Litvy a zbylých 9 bylo předneseno našimi odborníky v češtině. Přítomnost renomovaných zahraničních odborníků a jejich přednášky přispěly, alespoň z mého pohledu, k nadstandardní úrovni a skutečně mezinárodní konferenci. Oni však hodnotili úroveň, organizaci, místa konání i skladbu odborných i společenských akcí spojených s TFM 2016 jako zcela profesionální a dobře zorganizovanou a přitom vyjádřili ochotu se za rok vrátit.

Společenský večer se konal v mimořádných prostorách Staroměstské radnice, jejíž prostředí přispělo k slavnostnosti celého večera a opět bylo vysoce hodnoceno návštěvníky. Všem, kteří se účastnili organizace konference, patří proto hluboký dík, stejně jako partnerům konference, jejichž poskytnuté prostředky takové akce umožňují.

Oba doprovodné programy byly navštíveny více než 60 návštěvníky, což je dobré číslo, a byly kladně hodnoceny. Fórum „Základy BIM pro investory“ se konalo s podporou společnosti GRAITEC v prostorách nadace ABF. Workshop „Zadávací kritétia pro nákup FM služeb" zůstal v prostorách hotelu Ambassador.

Drobným kazem na vcelku pozitivních dojmech může být velký počet registrovaných návštěvníků, kteří nakonec nedorazili. Počet návštěvníků akcí také nestoupá podle očekávaného trendu.

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.