ISS úspěšně prošla ISO re-certifikací

Hlavní stránka » Aktuality » ISS úspěšně prošla ISO re-certifikací

Společnost ISS úspěšně prošla re-certifikací ISO dle norem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013, ISO 50001:2012 a OHSAS 18001:2007 v České republice i na Slovensku.

V rámci pravidelného opakovaného auditu bylo certifikační společností 3EC International, s.r.o. konstatováno splnění požadavků výše uvedených norem. Vystaveny byly certifikáty pro nadcházející tříleté období.

ISS vnímá zavedený integrovaný manažerský systém ne jako pouhý certifikát, ale jako garanci kvality a vysokého standardu služeb pro naše zákazníky. Je to jeden z významných nástrojů managementu společnosti, který přispívá k naplnění strategie „Být nejlepším poskytovatelem služeb na světě.“. I z tohoto důvodu se v ISS rozhodli nevyužít přechodného období v plném rozsahu a certifikovat se podle revidovaných norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 již letos.

Od nových ISO norem si slibují především:
Efektivnější fungování integrovaného manažerského systému – norma je nyní strukturována tak, aby byl systém managementu zcela v souladu se strategií organizace, a je vyváženěji koncipována především pro poskytovatele služeb;
Management rizik a příležitostí – nový důraz na analýzu rizik na všech úrovních organizace, na pochopení požadavků zainteresovaných stran, a větší důraz na zapojení zaměstnanců a leadership;
Vyšší stupeň integrace – jednotná struktura všech ISO norem (členění do 10 kapitol) – sjednocení přístupu a ulehčení situace společnostem, které mají integrováno více ISO standardů do jednoho;
Jasný signál pro naše obchodní partnery – k integrovanému manažerskému systému přistupuje společnost ISS aktivně a inovativně.

Budoucnost managementu služeb a jak se přizpůsobit rychlým změnám

Pátá a poslední kniha ze série ISS vize FM 2020, vydaná ve spolupráci ISS a dánského institutu CIFS (Copenhagen Institute for Future Studies), pojednává o trendech a hlavních faktorech způsobujících revoluci v managementu služeb, jedné z klíčových konkurenčních výhod pro většinu organizací. V knize naleznete model na rozvoj systému dodávání služeb a zaměstnanců zaměřených nejen na vysokou kvalitu služeb a pozitivní zkušenosti příjemců služeb, ale i na vytváření takové servisní kultury, která buduje excelenci služeb.

Jak se trhy více a více propojují, bude stále obtížnější konzistentní dodávání kvalitních služeb. Jednotlivá odvětví se sbližují a koncoví uživatelé, spolu s lidmi, kteří jim služby poskytují, se musejí přizpůsobit novému, integrovanějšímu pracovnímu prostředí. Na základě těchto změn vznikají nové požadavky na koncept služeb, jejich organizování a dodávání, a to především ve facility managementu a v korporátních nemovitostech (CRE – Corporate Real Estate).

Peter Ankerstjerne, ředitel ISS Group marketingu, řekl:
„Spousta starých dobrých principů týkající se managementu služeb v rámci motivace, školení a rozvoje zaměstnanců stále platí a platit bude. Nicméně díky našemu výzkumu jsme zjistili, že v budoucnu se budeme stále častěji setkávat se zvýšeným zájmem konečných uživatelů služeb o větší využívání moderních technologií, specifických služeb na vyžádání a jejich nové a rychle se měnící standardy práce.“

Výzkum byl proveden institutem CIFS a společností ISS. Skládá se z meta-studií trendů, jež formují budoucnost managementu služeb s konkrétním zaměřením na facility management (FM). Průzkumu se zúčastnilo 1.495 FM expertů a servisních profesionálů z organizací ISS, CIFS, IFMA a CoreNet Global. Součástí průzkumu byly i workshopy s 12 odborníky FM z řad klientů a expertů v oboru konceptu služeb, technologií a facility managementu.
Závěrem tohoto výzkumu je mj. to, že budoucí facility manažer bude především manažerem zkušeností a změn u příjemců služeb a úspěšní poskytovatelé FM služeb budou ti, kteří budou odborníky na management služeb a zároveň budou pomáhat vytvářet takové pracovní prostředí, kde budou lidé moci maximálně sdílet své zkušenosti. Kvůli tomu bude potřeba, aby poskytovatelé služeb neustále hledali inovativní řešení, aby budovali silná partnerství s klienty, která budou představovat součást jejich zaměření na rozvoj jasně definovaných servisních strategií, založených na neustále rostoucích potřebách koncových příjemců služeb.

„ISS vize 2020: Budoucnost managementu služeb“ je pátou a poslední knihou v sérii ISS vize FM 2020. Rozšiřuje řadu čtyř předchozích studií I. ISS vize 2020: Možný vývoj globálního facility managementu (2011), II. Nové způsoby práce: Pracovní prostředí budoucnosti (2013), III. Budoucnost outsourcingu ve veřejném sektoru (2014) a IV: Budoucnost outsourcingu a perspektivy facility managementu (2016).

Knihu si můžete stáhnout v anglickém jazyce zde:
http://www.publications.issworld.com/…eManagement/

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.