Internet věcí v OKIN Facility

Hlavní stránka » Aktuality » Internet věcí v OKIN Facility

Internet věcí je silným nástrojem v procesu zkvalitňování služeb. O přínosech praktického využití jeho prvků nejen při poskytování úklidových služeb jsme hovořili s Kryštofem Maryškem, IoT architektem ve společnosti OKIN FACILITY.

Co si máme pod pojmem internet věcí představit?

Internet věcí, často označovaný také zkratkou IoT (z anglického Internet of Things), bychom mohli zjednodušeně popsat jako propojení jednotlivých zařízení prostřednictvím internetu bez účasti člověka. Principem je sběr dat z různých senzorů a čidel a sdílení těchto dat prostřednictvím internetu za účelem dalšího zpracování a vyhodnocování.

Dříve se o internetu věcí nikde moc nemluvilo. Co se změnilo?

Internet věcí je dnes opravdu velmi populární pojem. Pořádá se mnoho konferencí týkajících se IoT, kterých se nejenom zúčastňujeme, ale zároveň na některých i přednášíme. Rozkvětu IoT v posledních letech pomohlo zejména rozšiřování LPWAN (Low Power Wide Area Network), což jsou úsporné technologie přenosu dat a také pokrok v oblasti baterií. Díky těmto aspektům je možné využívat zařízení, která na baterii vydrží až 10 let. Tato zařízení se dají použít téměř kamkoli a jsou díky své výdrži často bezúdržbová. Zároveň se tím otevírá obrovský prostor pro nasazení senzorů a následný sběr dat v oblastech, kde bychom si to ještě před pár lety vůbec nedovedli představit. S tehdejšími technologiemi by to totiž vůbec nebylo možné nebo by to bylo velmi komplikované a nákladné.

Kde se můžeme s IoT setkat?

Lidé se dnes mohou běžně setkat s různými IoT zařízeními i ve veřejném prostoru, protože se v posledních letech poměrně hodně investuje do projektů nazvaných Smart Cities. Konkrétně jde např. o chytré lampy, lavičky, odpadkové koše nebo také o monitoring volných parkovacích míst. Minimálně některé z těchto projektů mají do budoucna velký potenciál pro zlepšení kvality života ve městech, a proto do nich investují snad všechna krajská, ale i menší města v České republice.

Jakým způsobem se dá internet věcí využít ve facility managementu?

V OKIN Facility neustále pracujeme na zkvalitňování našich služeb. K tomu využíváme moderní technologie a jednou z nich je právě internet věcí. Jedním z mnoha příkladů je systém Cleaning Control. Jde o poměrně jednoduchý, ale velmi efektivní docházkový systém pro pracovníky úklidu. Koordinátor má tak dokonalý přehled o aktuální docházce a plánovaném rozvrhu úklidů. Data jsou přenášena v reálném čase a koordinátor má díky tomu možnost okamžitě reagovat, pokud by pracovník úklidu nedorazil včas, a pracovníka kontaktovat nebo vyslat na pobočku náhradníka. Tento systém Cleaning Control neustále nasazujeme na další pobočky a už minulý rok jsme ho rozšířili i do zahraničí. Dnes ho využíváme u našich klientů v Česku, na Slovensku, v Polsku, Rumunsku, Bulharsku, a dokonce i na Ukrajině.

Využíváte IoT i v dalších oblastech?

Samozřejmě, jde např. o Machine Tracking, což je systém pro dohled nad pohyblivými stroji, nebo Asset Management pro sledování stavu technických zařízení. V rámci Machine Trackingu sledujeme polohu a aktivitu každého stroje, který je součástí tohoto systému. Díky senzorům přesně víme, kdy a jak dlouho se stroj pohybuje. Z toho dokážeme určit počet provozních hodin jednotlivých strojů, což jsou důležité informace pro lepší odhady opotřebení nebo lepší přerozdělování strojů. V těchto IoT zařízeních máme integrovanou GPS a další doplňkové technologie, díky nimž dokážeme určit polohu strojů, ať už jsou venku, nebo uvnitř budov. Pokud byste se chtěli dozvědět i o dalších našich aktivitách v oblasti IoT více, navštivte náš web http://www.digitalizace.okinfacility.cz/

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.