FM v novém kabátě

Hlavní stránka » Aktuality » FM v novém kabátě

Expense Reduction Analysts (ERA) letos v Česku plánuje rozšíření svých služeb o osvědčený koncept řízení nákladů v oblasti facility managementu (FM). Jedna z největších poradenských společností na světě, která se zaměřuje na optimalizaci provozních nákladů firem, působí v tuzemsku od roku 2011.

FM postaru: stačí, že se nic neděje
Řadu let se facility manageři museli spoléhat na vztah se svými dodavateli, aby věděli, jak efektivně se daří spravovat svěřená aktiva. Často platilo, že žádné zprávy byly dobré zprávy. Jako měřítko úspěchu se bralo, že se nestalo nic fatálního. Navíc má jen málo firem profesionálního facility managera, který je schopen řešit problémy a budoucí potřeby. Mnoho generálních a finančních ředitelů se obává, že tuto oblast nemají příliš pod kontrolou, a ani si nejsou jisti, jak řešit a identifikovat problémy. Pokud má byznys efektivně a bezpečně růst, firmy potřebují partnera, který jim může pomoci optimalizovat výkonnost jejich aktiv.
Společnosti se dívají na svá nemovitostní aktiva strategicky. Vedení hledá způsoby, jak maximalizovat hodnotu vloženou do nemovitostí ve prospěch své hlavní činnosti při současné minimalizaci nákladů. Pochopení strategických cílů a směřování rozvoje firmy má zásadní význam při aplikaci osvědčeného konceptu řízení nákladů v oblasti FM, které nyní ERA přivádí na český trh.

Přístup Expense Reduction Analysts k FM
Konvenční poradenství v oblasti FM se často zaměřuje pouze na jednotlivé služby, které jsou nekoordinované a neodpovídají očekáváním klienta – což nemusí být optimální řešení pro dosažení jeho obchodních cílů.
Řízení nákladů v oblasti správy nemovitostí ERA mění z fragmentovaného způsobu, tj. analýzy nákladů podle jednotlivých oblastí, na přístup integrovaný, kde jsou související a vzájemně závislé nebo provázané kategorie sledovány a analyzovány společně. Navíc tak činí nezávisle na jakýchkoli dodavatelích FM služeb a plně v zájmu svých klientů.
Zkušenosti ukazují, že jen asi 20 % celkových úspor je výsledkem výběrových řízení. Zbytek pochází z vylepšených řešení, nastavení smluvních ujednání a efektivnějšího řízení a hlavně kontroly nastavení. FM projekty pokrývají čtyři klíčové oblasti, aby ERA tohoto potenciálu co nejvíce využila:
• návrh řešení a smluvních podmínek,
• zabezpečení celého procurement procesu a nestranný výběr odpovídajících dodavatelů,
• řízení implementace řešení,
• převzetí zodpovědnosti za dosažení výsledků.

Podílová odměna z dosažených úspor
Trh s FM je vysoce konkurenční. ERA používá pro FM projekty co nejčastěji osvědčený model podílové odměny z dosažených úspor, kdy klient platí pouze z uspořených zdrojů.
PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.