FM AWARD v kategorii studentská práce roku 2016

Hlavní stránka » Aktuality » FM AWARD v kategorii studentská práce roku 2016

Na letošním FM AWARDS se o přízeň odborné hodnotící komise ucházeli 4 studentské práce.

Až 3 z nich pocházely od zástupců Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, které doplňoval student Slovenské technické univerzity Košice.

Letošní vítězství nakonec získal Michal Faltejsek z VŠB-TU Ostrava. „Snažil jsem se především demonstrovat důležitost facility managementu ve správě města na praktickém příkladě“ říká o své vítězné práci. Více se dozvíte v následujícím rozhovoru.

Řekněte nám v krátkosti něco o sobě… Proč jste si vybral svůj obor?
Pocházím z podhůří Orlických hor z městysu Dolní Čermná. Je to v Pardubickém kraji. Vysoká škola báňská v Ostravě byla jednou ze tří možností – rozhodoval jsem se mezi Prahou, Brnem a právě Ostravou. Stavební fakulta leží na samém okraji Ostravy, takže pro mě, jakožto kluka z malé obce, to bylo ideální. Rád hraji fotbal, stolní tenis, mám rád sport obecně.
To, co hodně zmiňuji ve své práci, je inovace, bez ní to u nás nejde. A to je také důvod, proč jsem si vybral právě obor FM. Na školách sice může být podceňovaný, ale v praxi je nesmírně důležitý.

Jak vznikla myšlenka zpracování tématu inovativního směru smart cities? V čem je vám toto téma blízké?
Jak jsem se už zmínil – inovace je podle mě základním prvkem posunu lidské společnosti kupředu. Platí to ve stavebnictví stejně, jako v jiných odvětvích. U mě to začalo oborem FM, potom informačním modelováním staveb a nakonec také smart cities. U nás na katedře máme štěstí, že doc. Kuda tyto inovace podporuje a dále šíří. Původně jsem chtěl zpracovat téma pouze ohledně BIMu a FM, ale jelikož jsem z katedry městského inženýrství (která u nás zaštiťuje obor FM), chtěl jsem práci posunout na městskou úroveň. A tak vznikla myšlenka na propojení těchto směrů.

V čem jsou důležité role metody BIM a SW systému CAFM při jejich implementaci do projektů smart cities?
Smart cities má mnoho směrů a způsobů implementace, ale podle mě je nejdůležitější právě chytrý management. Ten rozhoduje, jakým směrem se město bude ubírat. Jak se postaví k této myšlence. V prostředí města je nespočet prvků, které je třeba kvalitně a efektivně spravovat, je proto správné uvažovat o implementaci BIMu, ale především FM do správy města. A takové množství dat je potřeba mít přehledně zaevidováno a mít možnost s nimi následně efektivně pracovat. Na to Excel nestačí, proto CAFM. Ale i technologie smart cities a data z nich získané lze následně propojit s databází CAFM a využívat jich pomocí těchto SW. Na BIM mapovém modelu lze zase vytvářet různé simulace a analýzy pomocí dat získaných z technologií smart cities a ty následně vyhodnocovat.

Vaši práci jste zpracovával jako ukázkový model pro podmínky městské lokalit Ostravy-Poruby?
Ano. V Ostravě-Porubě se nachází kampus VŠB – TUO a samotná Poruba je podle mě nejkrásnější část Ostravy, proto jsem si vybral tuto část. Je to velmi pestrá lokalita s mnoha prvky, které jsem ve své práci využil.

Jaký přepokládáte výsledný přínos své studentské práce, kterou budete obhajovat i jako diplomovou na VŠB-Technické univerzitě Ostrava?
Snažil jsem se především demonstrovat důležitost FM ve správě města na praktickém příkladě. Dnes již je facility management součástí procesu BIM, takže výsledkem je mapový model na tomto principu propojený s CAFM systémem pit-FM. Efektivita facility managementu je s BIMem spojená. Dalším bodem je téma smart cities, tedy především chytrý management, ale i propojení technologií (na teoretické úrovni) a možností jejich implementace, které tento směr nabízí. Tato práce může sloužit jako inspirace městům, jakým směrem se vydat a jak zefektivnit své činnosti. Ukazuje také trochu jiný pohled na metodu BIM v tom smyslu, že se nemusí jednat o solitérní stavby. Lze jej totiž aplikovat v mnohem větším měřítku.

A co vaše plány do blízké budoucnosti? Kde byste rád působil po ukončení studia?
V plánu mám nyní pokračovat v doktorském studiu na naší katedře. To mé pracovní plány na chvíli posouvá. Téma disertační práce je úžasné: Tvorba 3D modelů měst a výpočty šíření znečištění v zástavbě. Chápu to jako pokračování v nyní započaté práci. Rád bych i v rámci školy vycestoval do zahraničí a načerpal tam nové zkušenosti v těchto oborech.

Red

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.