FM AWARD v kategorii projekt roku 2016

Hlavní stránka » Aktuality » FM AWARD v kategorii projekt roku 2016

Do letošního ročníku soutěže FM AWARDS 2016 bylo přihlášeno celkem 5 projektů.

Celkovým vítězem se rozhodnutím odborné hodnotící komise stal Jakub Bican ze společnosti CAD Studio.

„Dali jsme si za cíl vytvořit aplikaci, která bude tak rychlá a uživatelsky přívětivá,“ říká. Vítěze prestižní kategorie FM AWARDS jsme vyzpovídali v krátkém rozhovoru.

Můžete se nám na úvod v krátkosti představit?
Pocházím z Českých Budějovic, kde žiji s manželkou a třemi dětmi (1,5 – 7 let). Studoval jsem na Matematicko-fyzikální fakultě UK obor Informatika. V závěru studia jsem se věnoval zpracování a analýze obrazových dat z oblasti medicíny. V tom jsem pokračoval i v postgraduálním studiu při Ústavu teorie informace a automatizace, které jsem však z rodinných důvodů nedokončil. Profesní dráhu jsem zahájil jako programátor v různých oblastech a společnostech, vždy mě to však táhlo do činností, kde bych mohl uplatnit svou odbornost, kreativitu, potřebu být v kontaktu se zákazníkem a mít možnost maximálně ovlivňovat výsledky práce mé i mého týmu. To jsem našel ve své současné pozici vedoucího divize GIS v CAD Studiu, kde pracuji již šestým rokem.

V čem spočívaly základní plány a cíle vašeho vítězného projektu?
Firemní (či korporátní) uživatelé mnoha informačních systémů se potýkají s radikálním kontrastem mezi světem, který zažívají jako soukromé osoby (jak vypadají a fungují mobilní a veřejné webové aplikace) a tím, co pak nacházejí ve vnitrofiremním prostředí – většina interních systémů je složitá, pomalá a nehezká. A platí to i pro firemní GIS – má sice hodně „tlačítek a funkcí“, ale uživatel si bude vždy stěžovat, že nefunguje tak dobře, jako třeba Google Maps. Ta propast je obrovská. Dali jsme si za cíl vytvořit aplikaci, která bude tak rychlá a uživatelsky přívětivá, jako veřejné aplikace, ale bude stále poskytovat všechna potřebná data a nástroje.

Co všechno umožňuje implementace aplikací HUGIS do systému provozu klienta?
Náš pohled na Facility Management je skrz GIS. Budujeme (geo-)grafický informační systém jako datovou základnu pro péči o majetek – jedno místo, kde každý zaměstnanec najde potřebné informace o majetku, a nejen co se týče vnějších ploch, pozemků, inženýrských sítí, ale jdeme až do vnitřku budov, plánů podlaží, místností, zařízení, osob, atd. Kromě vlastních dat spravovaných v GIS (GIS-FM), jako jsou právě grafické informace a navázané popisné informace (typu vlastností stavebních objektů, vybavení místností, parametrů úseků inženýrských sítí) publikujeme skrz přívětivé rozhraní s vazbou na grafiku i data dalších systémů – typicky finanční a evidenční údaje z ERP, informace o osobách z personálních a identitních systémů, informace o nájmech a pronájmech z CRM, dokumenty z DMS atd.

Jaký byl výsledný přínos projektu, resp. jak se změnil k lepšímu původní stav ve správě majetku ŘLP s. p.?
ŘLP již v dosavadním systému GIS mělo rozsáhlá kvalitní data o majetku. Nasazením nové aplikace s nimi začalo pracovat řádově více lidí. Prostě jen proto, že to začalo být snadnější a rychlejší, než tomu bylo dříve. Tím došlo ke zhodnocení stávajících investic jak do systému GIS (který je stále výborným nástrojem pro primární správu dat), tak do vlastních dat, která podle našich zkušeností tvoří 80–90 % hodnoty celého řešení. Zapojením více uživatelů je navíc vyšší kontrola dat, zvýšil se i zpětný tlak na další doplňování a rozšiřování evidence. Jen proto, že to pracovníci začali aktivně využívat díky novému šikovnému nástroji.

Proč jste si vybral pro realizaci svého projektu právě provoz ŘLP? Dal by se systém ve své podstatě aplikovat i jinde?
ŘLP bylo velmi vhodným adeptem pro takto rozsáhlou první implementaci, a to zejména díky kvalitě dosavadního řešení a dosavadních dat, a také díky vysoké erudici zodpovědných pracovníků, kteří měli chuť podívat se na problematiku jinak než ostatní a udělat (a protrpět) si trochu více, než by bylo jejich nezbytnou povinností. Aplikace je postavena na naší technologii twiGIS, která s touto implementací samozřejmě významně povyrostla. Souběžně s projektem na ŘLP běželo i několik dalších implementací a nyní spouštíme do provozu také první implementaci na Slovensku. Na to že je technologie poměrně nová, má už odhadem skoro 5 tisíc uživatelů!

Co vás čeká v blízké budoucnosti? Co připravujete, na čem pracujete?
Samozřejmě pracujeme na další verzi aplikace. Abych to řekl sportovně: do jara roku 2017 představíme další klíčové funkce, které technologii a její implementaci na ŘLP ze stávajícího dorosteneckého věku posunou do kategorie dospělých. Nejdůležitějším kritériem ale pro nás zůstává rychlost a uživatelská přívětivost – tomu jsme ochotni obětovat i další rozšiřování funkcí (a že nápadů máme spoustu).

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.