Češi třídí odpad doma už přes 15 let. Ale jde to i v kancelářích!

Hlavní stránka » Aktuality » Češi třídí odpad doma už přes 15 let. Ale jde to i v kancelářích!

Češi začali systematicky třídit odpad na přelomu tisíciletí. Od té doby ušli už pořádný kus cesty. Zatímco v začátcích se po barevných kontejnerech na plasty, papír a sklo poohlíželo jen 38 % lidí, dnes už v ČR běžně třídí tři čtvrtiny obyvatel. A v rámci společenské odpovědnosti se k separování odpadů stále častěji hlásí i firmy.

Každý z nás vytřídí ročně v průměru 40,5 kg papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. Nejpoctivěji třídíme plasty. O tom, že se v třídění Češi pořád zdokonalují a jsou mnohem odpovědnější k životnímu prostředí, svědčí každoroční nárůst množství vytříděných odpadů. Napříč celou ČR mají lidé k dispozici už přes 260 000 barevných kontejnerů; možnost třídit má už 99 % obyvatel ČR v 6 085 obcích – ze svých domovů to mají k třídicím kontejnerům v průměru jen 99 m. Díky třídění každoročně putuje na další dotřídění a zpracování 700 000 t obalového odpadu.
Zhruba 8 mil. t vytříděného obalového odpadu a 255 km2 zachráněné přírody – to je bilance za 15 let třídění odpadu v ČR. Nebýt toho, mohla někde na území naší země ležet hromada odpadů, která by svým objemem mohla konkurovat třeba posvátnému Řípu. Možností, jak třídit odpad v domácnostech, je celá řada. Každý si najde způsob, který mu vyhovuje.

Jak třídit odpad ve firmách?
Pro firmy představuje likvidace odpadů významnou položku v celkovém rozpočtu – zvlášť pokud platí poplatek za odpad podle velikosti kontejneru a frekvence svozu. Právě třídění odpadu může být jedním ze způsobů, jak tuto sumu zmenšit. Třídit odpad už dnes není problém ani v kancelářských budovách nebo třeba v obchodních centrech.
V komerčních objektech funguje svoz odpadu různě – někde si jej zajišťují jednotlivé firmy, které prostory využívají, samy, jinde ho zařizuje pronajímatel nebo správce budovy hromadně pro všechny nájemce. Obecně ale platí, že do barevných kontejnerů, které rozmisťují města pro veřejnost, mohou firmy a podnikatelé dávat tříděný odpad jen za určitých podmínek – musejí se zapojit do systému města nebo obce a smluvně si s nimi podmínky domluvit. V opačném případě musí firma uzavřít smlouvu s některou ze svozových firem, nádoby na třídění ve vnitřních prostorech firmy si ale musí obstarat sama.

Klíčem k úspěchu je motivace zaměstnanců
Prvním krokem, jak začít s tříděním odpadu, je tedy obstarat barevné kontejnery, do nichž se bude vytříděný odpad z kanceláří shromažďovat. Druhým úkolem je pak instalace nádob na tříděný odpad na firemních chodbách nebo přímo v kancelářích. A jak dosáhnout efektivního třídění? Klíčem k úspěchu je správně motivovat zaměstnance a vysvětlit jim smysluplnost třídění i následující recyklace odpadů. Zaměstnanci by také měli mít dostatečné informace o tom, co vše mohou ve firmě třídit a kam který odpad správně patří. Nezapomeňte tedy koše opatřit informačním štítkem, jaký odpad do něj patří. Měly by na něm být konkrétní symboly nebo čísla, která vám zaručí, že danou věc hodíte do správného odpadkového koše. Každý symbol nebo číslo totiž představují určitý druh materiálu. Cenné rady a velmi detailní informace o třídění odpadů jsou k dohledání např. i na internetových stránkách www.jaktridit.cz nebo www.zodpovednafirma.cz. S konkrétním systémem třídění v konkrétním městě vám rádi poradí na místním úřadu nebo svozová firma, která s odpady přímo nakládá.
EKO-KOM

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.