CENTRA převzala správu AOC CRYSTAL

Hlavní stránka » Aktuality » CENTRA převzala správu AOC CRYSTAL

Správu nedávno dokončeného administrativního a obchodního objektu AOC CRYSTAL developera GES Real na pražských Vinohradech převzala Divize facility managementu (DFM) společnosti CENTRA a.s.

Tento čtrnáctipodlažní objekt se zhruba 14 500 m2 pronajímatelných prostor, který byl zkolaudován letos v květnu tohoto roku, je nejnovějším přírůstkem do portfolia DFM. Celková rozloha komerčního portfolia ve správě divize FM CENTRA a.s. se tak rozšířila na téměř 300 000 m2. Další informace o působení společnosti CENTRA při správě tohoto objektu nám v rozhovoru prozradil ředitel DFM Vladimír Peter.
Jaká je role vaší společnosti v projektu AOC CRYSTAL?
Budova Crystal je architektonicky zajímavý objekt, který je nepřehlédnutelný z velké části Prahy. Centra zde působí už od kolaudace a investor s námi konzultoval ještě před začátkem stavby některá technická a provozní řešení. Nyní se dokončují klientské vestavby pro nové nájemce. Poskytujeme zde služby integrovaného facility managementu, tedy technickou správu, údržbu, servisní a revizní činnost, ostrahu, recepční služby, úklid a péči o zeleň, ale i služby property managementu. To zahrnuje především péči o nájemce, správu nájemních smluv, podpůrné ekonomické služby, fakturaci, vyúčtování provozních nákladů, kontrolu a dodržování budgetů na příjmové i výdajové straně atd. V podstatě zde zajišťujeme úplný servis a věřím, že výhody komplexních služeb v podobě propojení FM a PM brzy prokážeme.
Říkáte, že jste se podíleli na projektu už v přípravné fázi. Jak tento proces probíhal?
Developer přistoupil ke stavbě velmi osvíceně a my jsme – jako správcovská firma – dostali šanci konzultovat projekt ještě před zahájením, což bylo velmi důležité z hlediska kvality vnitřního prostředí a zamezení možných provozních komplikací i kvůli výši provozních nákladů. Připomínkovali jsme technická i stavební řešení, navržené technologie i provoz. Následně jsme se zúčastnili dalšího, zhruba pětiměsíčního výběrového řízení na poskytování služeb facility a property managementu a naši pracovníci působili v objektu ještě před kolaudací. Náš facility manager, hlavní technik i lidé z údržby se zúčastnili přejímky budovy od generálního dodavatele (včetně odstraňování vad a nedodělků) i přejímky a kontroly veškerých technologií a jejich uvádění do provozu. Při přebírání objektu jsme kladli důraz především na systémy měření a regulace, což je dnes základní kámen efektivity provozu a komfortu administrativních budov.
Můžete AOC CRYSTAL podrobněji představit po technické stránce?
Crystal splňuje standardy certifikace BREEAM Excellent, což je jeden z nejvyšších stupňů, a patří tak k nemodernějším v Praze. Většinu ploch zaujímají kanceláře (kolem 13 500 m2), které v přízemí doplňují maloobchodní jednotky. Ve čtyřech podzemních podlažích jsou k dispozici skladovací prostory a 121 parkovacích stání. Budova umožňuje vedle open space kanceláří i flexibilní dělení půdorysu na pět nájemních celků na podlaží. Je skvěle připravena z pohledu kapacity sítí i umístění koncových prvků, takže je možné s dispozicemi pracovat podle potřeb nájemců. Budova je velmi úsporná, ekologická a současně dokáže poskytovat nadstandardní komfort, který se v kategorii A+ předpokládá. Vnitřní mikroklima lze upravovat i v jednotlivých částech patra či v jednotlivých částech kanceláří a každá může být provozována v jiném režimu. Různorodému složení týmů musejí odpovídat i pracovní místa, tj. mikroklima, teplota a intenzita výměny vzduchu se dají nastavit pro různé pracovní úseky a ideálně pro každého pracovníka. To zvyšuje pracovní komfort, ale má to i ekonomický dopad, protože tím klesá nemocnost a náklady na zaměstnance, jak vyplývá ze studií asociace IFMA. Budovy této kategorie vykazují snížení nemocnosti až o 10–15 %. Nutnou součástí správy objektu je zavedení FM a PM prostředí za využití CAFM software. V Crystalu využíváme systém společnosti Alstanet; vedle modulu helpdesk zde počítáme i s instalací dalších modulů, např. energetika, údržba, ekonomika atd. Jde o komplexní provázaný systém, který se upravuje budově přímo na míru. Všechna data, ať se týkají náhradních dílů (světelných zdrojů, filtrů), záznamů teplot, MAR atd., dokážeme vložit do systému, čímž získáváme důležité informace, s nimiž můžeme dále pracovat, a tak budovu z provozního i nákladového hlediska vylepšovat a optimalizovat. V současné době je vše odzkoušeno a připravujeme se na stěhování nájemců a ostrý provoz.
red

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.