Asociace IFMA CZ předala ocenění vítězům soutěže FM Awards 2016

Hlavní stránka » Aktuality » Asociace IFMA CZ předala ocenění vítězům soutěže FM Awards 2016

Projekt roku Jakub Bican – CAD Studio a Lucie Klemperová – Řízení letového provozu, s. p., za práci „HUGIS – efektivní zdroj informací pro správu majetku v Řízení letového provozu s. p.

Nasazená aplikace předčila očekávání koncových uživatelů i vedoucích pracovníků. Nabízí netriviální funkce nad vlastními daty, ovšem s jednoduchostí a rychlostí obvyklou u veřejných mapových aplikací určených pro širokou veřejnost. Uživatelé oceňují především rychlost a snadný přístup k velkému množství dat. Výhodou je pro ně i snadná dostupnost výstupů z tohoto systému. Nespornou výhodou je, že s aplikací lze pracovat i na mobilních zařízeních, což umožňuje nahlížet na data přímo v terénu. V důsledku zjednodušení a zrychlení práce v systému se navýšil i počet zaměstnanců s přístupem do aplikace. Mnoho pracovníků podniku nyní nahrazuje práci v jiných podnikových systémech právě aplikací HUGIS. Jelikož si uživatelé aplikace oblíbili a počet zaměstnanců, kteří ji využívají, vzrostl, přicházejí další návrhy a požadavky na rozšíření jejích funkcí i dat. Z dosavadních ohlasů a zájmu uživatelů lze tedy usuzovat, že aplikace má v podniku své místo a zcela jistě i budoucnost.

Studentská práce roku Michal Faltejsek – VŠB – Technická univerzita Ostrava za práci „Smart cities – chytrá správa města s využitím metody BIM“
Práce se zaměřuje na moderní koncept pojetí správy města. Chytrý management je velmi důležitou částí inovativního směru smart cities. Specifikuje a navrhuje možnosti v této oblasti s využitím metody BIM a zapojení odbornosti facility managementu. Hlavní složkou je interaktivní mapový model konkrétní oblasti naplněný informacemi důležitými pro správu a efektivní provoz města. Propojením těchto dat s CAFM systémem bychom měli dosáhnout větší efektivity v kategorii správy města.

Osobnost roku Jan Talášek – ATALIAN CZ, s. r. o.
Ocenění získal Jan Talášek za dlouholeté působení v IFMA CZ, práci v Představenstvu, zapojování se do akcí pořádaných asociací a významný přínos pro rozvoj oboru facility management v České republice.

Zvláštní cena FM AWARDS 2016
Tuto mimořádnou cenu Představenstva asociace IFMA CZ a poroty FM Awards obdrželi:
doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. – VUT – Fakulta stavební v Brně
Za významný přínos, podporu oboru výukou na VUT Brno a šíření povědomí v oboru Facility management.

prof. Ing. Petr Hájek, CSc. – ČVUT – Fakulta stavební v Praze
Za významný přínos, podporu oboru výukou na ČVUT Praha a šíření povědomí v oboru Facility management.

doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. – ČVUT – Fakulta stavební v Praze
Za významný přínos, podporu oboru výukou na ČVUT Praha a aktivní činnost v IFMA CZ v oboru Facility management.

Zvláštní cena představenstva IFMA CZ
Představenstvo asociace IFMA CZ udělilo tuto mimořádnou cenu společnosti Siemens, s. r. o. – Siemens Real Estate, za unikátní a ojedinělý přístup při výběru poskytovatele a implementaci FM služeb ve výrobních závodech. Cenu přebírali Jörg Dawidowsky – Siemens Real Estate ČR, Turecko a Afrika; Jiří Karas – Siemens Real Estate Česká republika a Ivan Oleksiak – Siemens Real Estate region Praha.

Šéfredaktor časopisu Facility manager Arnošt Wagner (společnost WPremium event., s.r.o.) převzal plaketu k nominaci za projekt ,,Odborný časopis Facility manager“.

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.