Aktuální stav BOZP napříč různými obory

Hlavní stránka » Aktuality » Aktuální stav BOZP napříč různými obory

24 % zaměstnanců ve výrobě neprošlo školením bezpečnosti práce. Nejlépe dopadl segment dopravy.

Nedávný průzkum společnosti SSI Group, který se zabýval otázkou proškolení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce napříč různými obory, ukázal, že BOZP je velmi často podceňované. Fakt, že 33 % dotázaných, kteří pracují v kancelářích, bylo proškolených pouze formálně nebo vůbec, nikoho až tak nepřekvapí. Zarážející je ovšem počet neproškolených respondentů zaměstnaných v oblasti výroby, tedy v továrnách či montážních halách. Zde celých 24 % procent přiznalo, že školením BOZP neprošlo vůbec nebo jenom „papírově“.
Nejlepší výsledky zaznamenal segment dopravy, zde absolvovalo školení BOZP 89 % respondentů, v oblasti stavebnictví a zemědělství pak 70 %. Nejhorší výsledky zaznamenal retail, v obchodech a prodejnách prošlo školením necelých 65 % zaměstnanců.
„Požadavky na proškolení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou stanoveny právním předpisem, ovšem ne každý je dodržuje. Velká část dotázaných pracovníků přiznala, že je zaměstnavatel proškolil pouze formálně, tedy podpisem dokumentu o školení, ke kterému ovšem reálně vůbec nedošlo, “ říká Radek Škrabal, provozní ředitel společnosti SSI Group, která poskytuje bezpečnostní a facility služby pro více než 400 objektů v České republice a na Slovensku.
Zaměstnavatelé ovšem zapomínají, že v mnoha takových situacích hrozí velmi vysoké pokuty. Při nedodržení povinnosti zajistit svým zaměstnancům školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, může firma dostat pokutu až ve výši dvou milionů korun.

Průzkum pro SSI Group zrealizovala výzkumná agentura Rondo data na vzorku 1200 respondentů ve věku 18 – 61 let z celé ČR.

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.