Jste připraveni na nZEB?

Hlavní stránka » Akce » Jste připraveni na nZEB?

Evropská směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov ukládá povinnost od roku 2021 stavět pouze budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nearly Zero Energy Buildings, nZEB). Nařízení se netýká pouze nových budov, ale i renovací těch stávajících.

Vzniká tak potřeba vzdělávat nové stavební odborníky, především v oblastech udržitelného rozvoje výstavby, obnovitelných zdrojů energie, křížení řemesel (mezioborových dovedností) a BIM (Building Information Modelling).

Evropské programy pro zvýšení kvalifikace
Vzděláváním a přípravou nových odborníků v oblasti nZEB se zabývá několik mezinárodních projektů. Jedním z nich je projekt Train-to-NZEB. Na něm se podílejí odborné organizace z České republiky, Bulharska, Rumunska, Turecka a dalších tří evropských států včetně Německa a Irska. Jeho cílem je vybudování školicích center v pěti evropských státech a vytvoření sítě expertů a školitelů, kteří již dnes sdílejí své zkušenosti a nové informace z oboru prostřednictvím seminářů a odborných konzultací. V ČR je cílem pomocí nových i převzatých vzdělávacích programů v kombinaci s praktickou výukou na modelech stavebních konstrukcí zvýšit kvalifikaci minimálně 600 pracovníků na stavbách, 120 projektantů, architektů a facility managerů a 180 dalších účastníků kurzů z řad širší veřejnosti. Obdobné cíle jsou stanoveny i pro centra v ostatních partnerských státech.

Znalosti podle evropských standardů
Projekt Train-to-NZEB přináší do systému celoživotního vzdělávání v oblasti stavebnictví inovativní přístup a kvalitativní změnu, jejímž přínosem je zvýšení efektivity a účasti na vzdělávacích aktivitách. V rámci vzdělávacích aktivit se potkávají profesní organizace a svazy, sdružující cílové skupiny za účelem vybudovat systém dalšího vzdělávání nejen pro odborníky ve stavebnictví. Absolventi vzdělávacích programů budou disponovat dovednostmi a znalostmi odpovídajícími evropským standardům a požadavkům. Všem účastníkům kurzů, kteří úspěšně absolvují závěrečnou zkoušku, bude udělen certifikát osvědčující jejich úroveň teoretických znalostí i praktických dovedností. Účastníci vzdělávacích a školicích kurzů se stanou kvalifikovanými odborníky v oblasti provádění budov s téměř nulovou spotřebou energie, energetické efektivnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie.
Kvalitu obsahu vzdělávacích a školicích programů zajišťuje synergie týmu všech partnerů projektu, podílejících se na jejich přípravě. Know-how předních českých, irských a německých expertů z praxe a také z akademické obce, podpořené a obohacené poznatky, osvědčenými postupy a obsahovou náplní vzdělávání, se stane odbornou bází pro vytvoření vzdělávacích materiálů, určených nejen pro odborníky ve stavebnictví, ale i pro mnoho dalších dotčených profesí.

Více o projektu na www.train-to-nzeb.com.
Jan Veleba, konzultant společnosti SEVEn, o.p.s.
jan.veleba@svn.cz

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.